Javey Lab

Javey Group, November 2012
L-R: Mahmut Tosun, Dr. Chien I Kuo, Shuai Xu, Yongjun Li, Mark Hettick, Pak Heng (Pius) Lau, Rehan Kapadia, Hui Fang, Jerry (Ting Chia) Chang, Xiaobo Zhang, Maxwell Zheng, Prof. Ali Javey, Dr. Daisuke Kiriya, Dr. Yuping Zeng, Dr. Yongjing Lin, Dr. Corsin Battaglia, Peter Lobaccaro, Junjun Zhang, Kevin Chen, Dr. Kuniharu Takei, Yeonkyeong Ju, Dr. Zhibin Yu, Thomas Rembert, Steven Chuang, Dr. Chuan Wang, Jingsan Xu

Not shown: Toshitake Takahashi, Xingtian YinFeb 2012 - Javey Lab
Javey Group, Feb 2012

L-R: Dr. Yuping Zeng, Dr. Chuan Wang, Dr. Daisuke Kiriya, Xiaobo Zheng, Toshitake Takahashi, Hank Wang, Dr. Zhibin Yu, Hui Fang, Dr. Min Hyung Lee, Peter Lobaccaro, Prof. Ali Javey, Junjun Zhang, Rehan Kapadia, Steven Chuang, Maxwell Zheng, Dr. Kuniharu Takei, Mark Hettick
Javey Group, September 2010

L-R: Onur Ergen, Dr. Min Hyung Lee, Dr. Jaehyun Moon, Toshitake Takahashi, Max Zheng, Kee Cho, Dr. Hasul Kim, Rehan Kapadia, Prof. Ali Javey, Steven Chuang, Daniel Ruebusch, Dr. Cary Pint, Dr. Kuniharu Takei, Xiaobo Zhang, Hui Fang, Dr. Morten MadsenJavey Group, May 2010
Javey Group, May 2010Javey Group - October 2009
Javey Group, October 2009
Javey Group, May 2009 - Celebrating Johnny Ho's Dissertation TalkGroup Dinner, July 07
Javey Group, July 2007


Ali Javey Group
Javey Group, January 2007


Ali Javey Group

Javey Group, July 2006, Celebrating a new beginning.home | publications | research interests | members | sponsors | news | e-mail
Copyright © University of California at Berkeley

Feb 2013


August 2011


March 2010